Waarom duurzame wijn en wat zijn de verschillen?

 

Duurzame wijn is beter voor het milieu

 

Uit het onderzoek is gebleken dat duurzame teelt van druiven beter is voor het milieu, zowel op korte termijn als op lange termijn. Op de korte termijn is duurzame productie vooral beter voor de gezondheid van de werknemers in de wijngaard. Op lange termijn is duurzame productie beter voor het behoud van de biodiversiteit en zorgt het voor minder vervuiling van bodem en water.

 

Duurzame wijncultuur

 

De duurzame wijncultuur is gebaseerd op de principes van de teelt in een levende, evenwichtige grond en houdt rekening met de natuurlijke cycli van het biologisch leven en met het respect voor het milieu. Alle gebruik van chemisch samengestelde producten is verboden. Onze duurzame wijn mag alleen van duurzaam geteelde druiven gemaakt worden.

Duurzame wijn is weliswaar kostbaarder en dat heeft alles te maken met:

– Eigentijdse bewerking van de grond om deze onkruidvrij vrij te houden
– Geen onkruidverdelgers (herbiciden)
– Geen pesticiden (doden ongewenste planten en dieren)
– Geen kunstmest
– Geen fungiciden (chemische bestrijdingsmiddelen tegen schimmels)
– Geen insecticiden (ter bestrijding van insecten)

Er worden dus geen middelen gebruikt die schadelijk zijn voor degenen die deze chemische middelen toedienen. Pesticiden maken weliswaar een gerichte bestrijding mogelijk van ongewenste organismen en zorgen voor meer opbrengst. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: pesticiden zijn schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier. Ze verspreiden zich in de lucht, het water en de bodem. Daardoor kunnen ze nuttige insecten en andere diersoorten vergiftigen. Bovendien kan veelvuldig gebruik van pesticiden bepaalde schadelijke soorten minder gevoelig of ongevoelig maken voor bestrijdingsmiddelen.

Weingut Brüder Dr. Becker 12.| Biowijn.shop

Het alternatief

 

In de duurzame wijnbouw van onze wijnhuizen wordt niet gewerkt met onkruidverdelgingsmiddelen, maar wordt het onkruid mechanisch of met de hand weggehaald. Dit kost veel meer tijd, geld en moeite. Er zijn ook wijnboeren die bewust gebruik maken van grassen tussen de wijnstokken om de wijnplant te dwingen om zo diep mogelijk te wortelen en daar ver onder het oppervlak voedingsstoffen vandaan te halen.

Verder vindt er bestrijding van schimmels en ongedierte plaats. Om bepaalde schimmels te voorkomen worden er onder meer meeldauwresistente rassen geteeld. Terwijl voor de bestrijding van ongedierte in de reguliere wijnbouw insecticiden worden gebruikt, ontstaat in de duurzame wijnbouw na een aantal jaren een natuurlijk klimaat. Daardoor zijn de druivenstokken veel weerbaarder geworden tegen schadelijke insecten.

 

Bodembegroeiing

 

Een wezenlijk deel van de duurzame wijnbouw is de bodembegroeiing (ondergroei). Klaver in de ondergroei bindt stikstof in de bodem zodat kunstmest niet nodig is. Bloemen trekken nuttige insecten aan, zoals roofmijten, sluipwespen en zweefvliegen, die ervoor zorgen dat de schadelijke insecten niet boven de drempelwaarde uitkomen en dus op hun beurt niet op chemische wijze bestreden hoeven te worden. Ook wordt op deze wijze vraat aan de druiven verminderd, wat schimmelgroei tegengaat.

In het voorjaar wordt bij duurzame wijnbouw met milieu vriendelijke preparaten gespoten op basis van algen, heermoes en waterglas. Algen stimuleren de wortelgroei en de beide andere middelen bevatten veel kiezelzuur dat de celwand verhardt, zodat schimmelziekten kunnen worden tegengegaan. De grond wordt met natuurlijke, humusrijke meststoffen gevoed, de natuurlijke activiteit in grond en plant wordt bevorderd, de weerstand tegen ziektes verscherpt.

 

Weingut Brüder Dr. Becker 3.| Biowijn.shop

Is een duurzame wijn gezonder?

Een duurzaam geproduceerde wijn, uiteraard met mate gedronken, is mogelijk iets gezonder dan een conventionele wijn. Er zijn echter geen onderzoeken gedaan die dit aantonen, wel is het zo dat er in  duurzame wijn geen residuen van chemische bestrijdingsmiddelen te vinden zijn.

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (augustus 2014) komt uit inspecties in de periode 2004 – 2013 naar voren dat ruim de helft van de wijnen residuen bevatten van gewasbeschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de fungiciden fenhexamide en pyrimethanil. De gehalten van de aangetroffen residuen blijven onder de vastgestelde normen.

La Bodega de Pinoso, biowijn.shop (11)

Wanneer is een wijn vegan?

Tijdens het maken van wijn ontstaan er zwevende deeltjes in de wijn. Om een wijn helder te krijgen (te klaren) worden er vaak dierlijke producten worden gebruikt. Je kunt dan denken aan albumine (van ei-witten), caseïne (van melkeiwitten), gelatine (van bot en kraakbeen van zoogdieren) en vislijm (gedroogde onderdelen van vissen). Deze producten binden zich aan de vaste deeltjes die de wijn troebel maken en worden er dan uit gefilterd. Om een vegan wijn toch helder te krijgen wordt dan bijvoorbeeld bentoniet (een kleiachtig mineraal) of kalksteen gebruikt. Na het filteren is de wijn helder om gebotteld te worden.